+40 363 401 260 / 0764 935 868 info@campredoconstruct.ro

CAMPREDO CONSTRUCT

este o companie tânără de construcţii cu personal specializat în elaborarea de proiecte, mentenanţa staţiilor de epurare şi tratare, execuţia de lucrări şi supervizarea tehnică a lucrărilor civile hidraulice, urbanizare şi mediu înconjurător

STAȚII DE EPURARE APĂ

Lucrări civile, canalizare, cămine, raclor, dezodorizare, învelitori PAFS, uscare și peletizare nămol

LUCRARI CIVILE

Furnizare apă potabilă, colectoare de tratare, sistem de irigare pentru agricultură, deviere râuri și pârâuri…etc

 1. Alimentarea cu apa potabilă
 2. Colectoare de tratare
 3. Staţii de epurare a apelor reziduale
 4. Staţii de tratare a apelor potabile
 5. Sisteme de irigaţii pentru agricultură
 6. Devierea râurilor şi a pârâurilor
 7. Parcuri, grădini şi pieţe publice
 8. Urbanizarea străzilor şi drumurilor
 9. Pensiuni agro-turistice
 10. Mentenanţă staţii epurare şi tratare
 11. Staţii de pompare apă menajeră şi apă potabilă

STATII DE POMPARE

Stațiile de pompare se utiliează pentru pomparea apelor care au rămas sub nivelul de evacuare și gravitațional nu se pot evacua.

RACLOARE DEPOZITE

Racloarele circulare Tecno CLASIC sunt construite din oțel inoxidabil; această caracteristcă asigură absența coroziunii și o mai mare durabilitate.

USCARE NĂMOL

Uscarea instantanee sau Flash constă în eliminarea rapidă a umidității din solidele pulverizate sau micronizate, în principal apa superficială.

TURNURI DE SPĂLARE

Proiectare, fabricare și montaj turnuri de spălare din PP și PEHD din carbon activ, pe cale chimică și biofiltrare.

ÎNVELITORI PAFS

Am proiectat și construit învelitori modulare autoportante cu o geometrie cilindrică și rectangulară.

REZERVOARE PENTRU PLUVIALE

Aceste rezervoare sunt proiectate pentru strângerea apelor pluviale. Pentru instalarea sa trebuie să se direcționeze rețeaua de captare a apei de pe acoperișuri și terase către rezervor.

Contactați-ne